znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 5 z 5 znalezionych

 • 30.10.2006

  Enya

  Nurtuje mnie pytanie, jak odmienić słowo Enya. Czy przez analogię do słowa szyja, czy Goya, czy inaczej? Byłabym wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam.
  Z pytania wnioskuję, że chodzi nie tylko o odmianę, ale też o zapis odmienionych wyrazów. Podobny problem pojawił się już kilka razy w naszej poradni, omawiałem go najpierw w poradzie na temat imienia Safiya, później ujawniła się trudność z pewną turecką nazwą geograficzną, następnie z hebrajską, a potem z nazwą Tamiya.
  Pseudonim Enya jest pod względem formy podobny do podanych nazw, ale też się od nich różni, bo przed znakiem y występuje spółgłoska, a w związku z tym niewątpliwie należy odmieniać i pisać: DCMs. Enyi, B. Enyę, N. Enyą, W. Enyu!

  Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

 • 26.11.2004

  odmiana nazwisk

  Zawiejadla Zawiei. Nagminnie spotykam się z Zawieji – mam prawo prosić o wypisanie nowego świadectwa, prawda? Chcę odmieniać nazwisko córki: Zawiejanki (wolę to niż Zawiejówny)? Szpital Fr. Raszei (nie Raszeji)? Czy mam prawo odmieniać nazwiska obcych dzieci na dyplomach?
  Na temat wypisywania świadectw nie mam dostatecznej wiedzy, nie wiem też, do jakiej sytuacji Pani nawiązuje. Mogę jedynie stwierdzić, ze nazwisko Zawieja odmienia się tak jak aleja, szyja, a nieodmienność byłaby w tym wypadku rażącym błędem. W zapisie dopełniacza, celownika i miejscownika pomijamy znak j przed końcówką ‑i. Zapisy Zawieji, Raszeji są niepoprawne.
  Nazwisko panieńskie Zawiejanka jest istotnie lepsze od Zawiejówna, muszę jednak zwrócić uwagę, że są to formy przestarzałe. Obie się odmieniają.
  I ujmując rzecz najogólniej: nazwiska z zasady odmieniamy, ich nieodmienność jest odstępstwem od reguły dopuszczalnym tylko w określonych wypadkach. Nie ma tu znaczenia, czy to nazwisko dziecka, czy nie, czy jest ono obce, czy własne. Stanowczo odradzam używanie konstrukcji typu dyplom dla Adam Nowak – może być tylko dyplom dla Adama Nowaka.

  Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

 • 16.11.2004

  podroby

  Jaka jest etymologia słowa podoroby?
  Podroby, a dawniej też podrób, podroba, podróbki oraz droby, dróbka, dróbki, to podrobione, czyli podzielone na drobne części wnętrzności zwierząt, tzn. wątroba, płuca, flaki, serce, śledziona bydlęca, a u drobiu (czyli drobnych, małych zwierząt) nie tylko wątroba, żołądek i serce, ale też głowa, szyja, skrzydełka i nogi.
  Morfemem rdzennym jest -drob-, kontynuant prasłowiańskiego *drobъ i praindoeuropejskiego dhrob-. Ten sam etymon występuje też w ang. drop 'kropla'.

  Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

 • 3.04.2003

  Nasirija

  W związku z wojna w Iraku pojawiło się dużo arabskich nazw i problem z ich odmianą, np. Nasirija, a odmiana: Nasirii czy Nasiriji? Proszę o pomoc, może jakieś inne przykłady tego typu odmiany. Dziękuję.
  Problem nie dotyczy odmiany, lecz ortografii. W obydwu przykładach występuje ta sama końcówka -i, różny jest natomiast zapis zakończenia. Przepis ortograficzny stanowi, iż -ja występujące po samogłosce zapisujemy według wzorca: aleja – alei, szyja – szyi; podobnie też Chaldeja – Chaldei. W związku z tym powinniśmy zapisać do, ku, w Nasirii.

  Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

 • 3.04.2002

  Matyja

  Proszę o wyjaśnienie, jak należy prawidłowo odmienić nazwisko Matyja. Np. w zdaniu: "Panu ... nadano Order Uśmiechu".
  Matyja odmienia się jak szyja. A zatem: "Panu Matyi nadano Order Uśmiechu".

  Mirosław Bańko

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88