znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 10 z 269 znalezionych

 • 4.06.2014

  przecinek a dopowiedzenie

  Wśród moich znajomych trwa dyskusja nt. przecinka w zdaniu „Odpoczywam dziś, na łonie natury”. Część osób uważa, że przecinek w tym zdaniu jest dopuszczalny (ja należę do tej grupy), jeśli mamy do czynienia z dopowiedzeniem (zdanie pojawiło się w formie pisemnej, bez kontekstu, więc nie możemy się powołać na różnicę w intonacji w wersji z przecinkiem i bez), natomiast nasi przeciwnicy twierdzą, że przecinek w tym zdaniu jest niedopuszczalny, bez względu na kontekst. Czy mogę prosić o komentarz?
  Można sygnalizować przecinkiem pauzę w wypowiedzi, a jednocześnie hierarchizować jej treść, dając do zrozumienia, że to, co po przecinku, jest uboczne, nie tyle powiedziane, co dopowiedziane, tak jakby było poprzedzone komentarzem metatekstowym w rodzaju nawiasem mówiąc, por.
  Odpoczywam dziś, (nawiasem mówiąc, ) na łonie natury.
  Nie dziwi mnie jednak, że taki przecinek budzi wątpliwości. Zamiast spierać się ze znajomymi może lepiej zastąpić przecinek kropką?

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 29.04.2014

  wołacz i przecinek

  Szanowny Panie Profesorze!
  Interesuje mnie poprawny zapis wyrażenia „Jezu, ufam Tobie”, a konkretniej – jego interpunkcja. Czy po Jezu powinien być przecinek? Napis ten jest często umieszczany na nagrobkach, ale nie znalazłem jeszcze żadnego z przecinkiem.
  Z wyrazami szacunku
  Karol Kacprzak
  Wołacze izolujemy przecinkami, zatem przecinek w przytoczonym przykładzie powinien być, nawet na nagrobku.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 27.04.2014

  przecinek a imiesłowowy równoważnik zdania

  Czy w następującej konstrukcji przecinek przed myjąc jest zasadny: „Sądząc po tym, że dziś 1,5 godziny spędziłam, myjąc okna, pisanie doktoratu weszło w fazę krytyczną”. Wydaje mi się, że nie, ponieważ spędzanie 1,5 godziny oraz mycie okien nie są dwiema odrębnymi czynnościami, które trwają równolegle. Spędzanie czasu polegało bowiem na myciu okna, nie jest zatem czynnością niezależną.
  Pana argumentacja brzmi racjonalnie, niemniej jednak zasady interpunkcji nie przewidują takich wyjątków.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 16.04.2014

  przecinek w wyrażeniach porównawczych

  Czy w tytule płyty Budki Suflera Nic nie boli, tak jak życie przecinek jest prawidłowo postawiony? Wydaje mi się, że powinien stać po tak.
  Ja też tak myślę. Zresztą przecinka mogłoby w tym tytule w ogóle nie być, ponieważ nie ma on formy zdania złożonego.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 17.03.2014

  Wcale że nie

  Czy w zdaniu „Wcale że nie” powinno się umieścić przecinek przed że?
  W standardowej, pisanej polszczyźnie obowiązuje forma „Wcale nie”. Słowo że pojawia się w niej w języku potocznym. Nie jest ono spójnikiem, lecz partykułą, nie wymaga więc przecinka przed sobą.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 10.03.2014

  przecinek po wyliczeniu

  Czy w tego typu zdaniach potrzebny jest przecinek po wyliczeniu? Na przykład: „Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia(,) przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, „Skąd mam wiedzieć, czy nasi partnerzy: Szczepanik, Kawecki, Jodłowski(,) przyjdą na spotkanie?”.
  Przecinki w oznaczonych miejscach nie są potrzebne, więcej – są niepożądane. Nie postawimy przecinka po słowach Następujące kraje w zdaniu „Następujące kraje przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, a w takim razie nie powinniśmy zamknąć nim frazy Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia. To samo dotyczy drugiego przykładu.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 9.03.2014

  że mówiąc o nim...

  Czy w zdaniu: „Okazuje się, że, mówiąc np. o nim, mamy na myśli kogoś innego” przecinki są postawione poprawnie?
  Niezupełnie. Imiesłowowy równoważnik zdania wydzielamy obustronnie przecinkami, ale nie po spójniku. Proszę zatem skreślić przecinek po że.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 3.03.2014

  przecinek w konstrukcjach apozycyjnych

  Czy we frazach rzeczownikowych tego typu potrzebne są przecinki: „Prezydent USA Barack Obama powiedział, że...” czy „Prezydent USA, Barack Obama, powiedział, że...”; „Szef Wydziału Specjalnego kpt. A. Malina wydał rozkaz...” czy „Szef Wydziału Specjalnego, kpt. A. Malina, wydał rozkaz...”; „Mój brat Andrzej zmarł w...” czy „Mój brat, Andrzej, zmarł w...”?
  Mówimy tu o frazach rzeczownikowych złożonych z dwóch rzeczowników (być może rozwiniętych o człony podrzędne) pozostających w związku zgody. Jeśli frazy takie są krótkie, nie ma potrzeby dzielić ich przecinkiem, por. lekarz chirurg, miś Puchatek i podobnie mój brat Andrzej, a nawet prezydent USA Barack Obama. Można jednak użyć przecinków, aby wyizolować składniowo drugi składnik, np. „Prezydent, USA Barack Obama, powiedział...” (w mowie będzie im odpowiadać pauza głosowa). Potrzeba użycia przecinków staje się tym większa, im dłuższa jest dana fraza, a zwłaszcza im dłuższy jest jej drugi składnik. W szczególności, gdy jest on konstrukcją współrzędną, przecinki potrzebne są zawsze, por. „Zastępcy szefa sztabu, gen. P. Siudak i gen. A. Nowaczyński, powiedzieli, że...”, a nawet „Moi koledzy, Jacek i Wacek, są...”.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 2.03.2014

  przecinek i ale

  Szanowna Redakcjo,
  czy w zdaniu: „W tym wypadku to nie fabuła, ale przede wszystkim forma filmu zwraca naszą uwagę” powinniśmy stawiać przecinek po słowie filmu?
  Łączę wyrazy szacunku
  Nie widzę potrzeby. Słowa przede wszystkim forma filmu nie tworzą zdania podrzędnego, nie są też elementem pomijalnym ani treściowo drugorzędnym, który można by potraktować jako tzw. wtrącenie.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 22.02.2014

  Nie wiadomo dlaczego

  Czy w zdaniu: „Ponieważ tak się nie dzieje, warto się zastanowić, dlaczego” przed dlaczego powinien być umieszczony przecinek?
  Według WSO PWN nie, por. uwagę 2 do zasady [363], gdzie jako przykład podano m.in.: „Nie dostał kolacji i nie miał pojęcia dlaczego”.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88