znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 10 z 23 znalezionych

 • 15.06.2014

  adresat bez płci

  Jeżeli nie znamy płci odbiorcy oficjalnego listu do jakieś organizacji (np. CV), to lepiej napisać Szanown(a/y) Pani/e czy Szanowni Państwo? Ta druga forma chyba jest częściej spotykana, ale sugeruje mnogość odbiorców. Dodatkowo, czy warto wtedy dodać pleno titula?
  Z poważaniem,
  Janusz N.
  W takiej sytuacji elegancko jest napisać Szanowni Państwo. Innej możliwości – jeśli nie znamy płci adresata, a zakładamy, że reprezentuje on jakąś firmę – nie ma.
  Formy zawierające alternatywne końcówki, zaznaczane za pomocą nawiasów lub ukośników, uchodzą za wyjątkowo nieeleganckie, gdyż są zaprzeczeniem tak pożądanej w grzeczności indywidualizacji komunikatu. Nawiązują ponadto do druków urzędowych zawierających polecenie „niepotrzebne skreślić”.
  Wyrażenie łacińskie pleno titulo, oznaczające 'z zachowaniem należnych tytułów', w omawianej sytuacji byłoby niestosowne.

  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

 • 23.02.2014

  Szanowny Panie Doktorze!

  W ostatnim czasie wystosowałem wiadomość e-mail do wykładowcy akademickiego, który posiada stopień naukowy doktora, rozpoczynając go słowami Szanowny Panie. W odpowiedzi wykładowca poprawił mnie, pisząc Szanowny Panie DOKTORZE. Czy faktycznie pominięcie stopnia naukowego w środowisku akademickim jest uważane za faux pas?
  Wykładowca prawdopodobnie uznał, że okazał mu Pan za mało grzeczności. Środowisko akademickie jest znane z wrażliwości na punkcie tytułów, ale także poza nim obowiązuje reguła, że jeśli można w oficjalnej korespondencji zwrócić się do kogoś za pomocą przysługującego mu tytułu, to lepiej tak zrobić – zwłaszcza będąc osobą młodszą i pragmatycznie niżej postawioną – niż poprzestać na zdawkowym Szanowny Panie lub Szanowna Pani.
  Zaciekawiło mnie, że wykładowca Pana poprawił, „pisząc Szanowny Panie DOKTORZE”. Poprawił Pana w trybie wyjaśnienia (proszę do mnie pisać tak a tak) czy też zaadresował do Pana e-mail w taki sposób?

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 12.02.2014

  dwa mniej typowe zwroty pożegnanalne

  Wielokrotnie pisali Państwo o formułach pożegnalnych Z poważaniem i Z wyrazami szacunku. Jak na ich tle wypadają finalne Ukłony i Z uszanowaniem? Czy równie dobrze nadają się do korespondencji oficjalnej?
  Zwrot Z uszanowaniem wypada bardzo dobrze. Nadaje się do korespondencji urzędowej, oficjalnej. Natomiast zwrot Ukłony ma dwie cechy, które ograniczają jego użycie. Jedna to ta, że jest zbyt zdawkowy (podobnie jak zwrot Z poważaniem), nie bardzo więc nadaje się do adresowania go do osób znacznie wyżej od nas usytuowanych, którym należy okazać szczególny szacunek. Drugą cechą omawianego zwrotu jest to, że stosowany jest z reguły przez mężczyzn. Jeśli kobieta go używa – na ogół do innej kobiety – świadczy to najczęściej o szczególnie uniżonej grzeczności.

  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

 • 25.01.2014

  Zapraszamy do Naszej oferty

  Od dłuższego czasu obserwuję tendencję do używania wielkich liter w zaimkach osobowych: Ja, Mnie, Oni, a także formach: Nasz, Ich etc. Nie tylko na forach internetowych, ale również w opisach zasad funkcjonowania np. sklepu („Zapraszamy do Naszej oferty”). Zapytane o to osoby twierdzą, że to z szacunku... Nie ukrywam, że drażni mnie to i jestem ciekawa, skąd się to wzięło. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że za jakiś czas ten ewenement stanie się normą językową?
  Z szacunku zapisuje się, np. w liście, wielką literą zaimki odnoszące się do odbiorcy: Pani, Panu, Państwem, Tobie, Cię, Was i in. Czasem można tak samo pisać o osobach trzecich, np. o dostojnych jubilatach (a nawet o Jubilatach), także o zmarłych („Pamięć o Nim zachowamy na zawsze”). Nie ma zwyczaju – w każdym razie w polskiej grzeczności językowej – aby w podobny sposób wyróżniać siebie.
  Proponuję, aby Pani przejrzała w archiwum poradni odpowiedzi napisane przez prof. Małgorzatę Marcjanik. Są wśród nich takie, które bezpośrednio odnoszą się do podniesionej przez Panią kwestii.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 5.01.2014

  pisownia tytułów w formach adresatywnych

  Czy tytuły zawodowe, służbowe itp. towarzyszące rzeczownikowi Pan(i) lub analogicznemu określeniu należy zapisywać (w zwrotach adresatywnych) wielką czy małą literą, np.: Pan Magister/magister Zdzisław Zioło, Pani Sierżant/sierżant Anna Malec, Ksiądz kanonik/Kanonik Jan Kowal?
  Wyrazy zapisywane w adresie po wyrazie Pan / Pani, nazywające tytuły, stopnie, funkcje, stanowiska ze względu na szacunek, który w ten sposób okazujemy adresatowi, zapisywać należy wielką literą.
  I tak, nawiązując do przykładów: Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło – z większym szacunkiem Szanowny Pan / Sz. Pan Magister / Mgr Zdzisław Zioło. Dodajmy przy okazji, że forma będąca rozwinięciem skrótu (np. Szanowna Pani zamiast Sz. Pani, Dyrektor zamiast Dyr., Profesor zamiast Prof.) zawiera większą „dawkę grzeczności”.
  W Wojsku Polskim i w Policji przyjęte jest stosowanie w adresie skrótów stopni, zapisywanych małą literą. I tak w odniesieniu do sierżanta (zarówno w korpusie podoficerów wojska, jak i policji) poprawna jest forma: (Szanowna) Pani / (Sz.) Pani sierż. Anna Malec. W korespondencji wewnętrzej pomija się nawet formę (Szanowna / Sz.) Pani.
  W Kościele rzymskokatolickim tytuł kanonika jest nazwą godności. W adresie do księdza kanonika należy umieścić formę Przewielebny lub Czcigodny, odpowiadającą świeckiej Szanowny), a następnie Ksiądz Kanonik Jan Kowali.

  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

 • 14.06.2013

  Jak replikować na Witam

  Szanowni Panstwo,
  wychodze z zalozenia, ze wiekszosc osob stosujacych w korespondencji powitanie Witam nie zastanawia sie, ze stawia korespondenta w pozycji z gory na dol. Np. firma internetowa okolnikiem „wita serdecznie” potencjalnego klienta. Czy i w jaki sposob mozna zwrocic uwage w mailowej korespondencji z nieznajoma osoba, ze rozpoczynanie jej zwrotem Witam lub Witam serdecznie razi, jednoczesnie nie zrazajac korespondenta do siebie?
  Z powazaniem
  Niektórzy odpowiadają zwrotem dystansującym, np. Szanowni Państwo, licząc na domyślność korespondenta, zauważyłem jednak, że jest to nieskuteczne. Można próbować inaczej, np.
  Szanowni Państwo,
  nieznane mi osoby zwracają się do mnie w listach słowami „Szanowny Panie”. Mam nadzieję, że Państwo nie chcą mnie traktować gorzej niż inni, liczę więc na podobne zwroty w korespondencji. Przejdę teraz do istoty rzeczy...”.
  Przy okazji dodam, że do wymogów językowej grzeczności należy nie tylko wybór odpowiednich form, ale też zapis polskich słów z polskimi znakami diakrytycznymi. Ich brak utrudnia lekturę i może być przyczyną niejasności albo mimowolnej śmieszności.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 17.09.2011

  Szanowny Panie Kowalski!

  Dzień dobry.
  Mam pytanie z zakresu grzeczności językowej. Powszechnie wiadomo, że zwracanie się po nazwisku nie jest eleganckie, np. Panie Kowalski. Sugeruje się raczej zwracanie poprzez Szanowny Panie. A co w razie połączenia obu tych konstrukcji, tzn. Szanowny Panie Kowalski? W ten sposób zwrócono się do mnie w korespondencji mailowej, ale forma ta nie wydała mi się ani grzeczna, ani zbytnio udana. Czy mają Państwo podobne odczucia?
  Przede wszystkim należy odróżnić formy zwracania się do kogoś w mowie i formy zwracania się w piśmie (na przykład w e-mailu) – w obu wypadkach nazywane formami adresatywnymi.
  Forma adresatywna zawierająca nazwisko niestosowna jest zarówno w mowie, jak i w piśmie. W mowie niestosowna jest też forma szanowny panie, która nieraz jest spotykana. Świadczy albo o niekompetencji mówiącego, albo o chęci ironicznego (czy innego nacechowanego najczęściej dystansem) zwrócenia się do rozmówcy. W relacji na pan – pani zwracamy się do rozmówcy proszę pana, proszę pani lub stosując któryś z wariantów tytularnych, np. panie dyrektorze, pani minister.
  W piśmie – zarówno „papierowym”, jak i elektronicznym – odpowiednie dla omawianej relacji są formy adresatywne Szanowny Panie (zawsze bez nazwiska), Szanowny Panie Redaktorze, Pani Kierownik itp.

  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

 • 17.06.2011

  nasz i Wasz

  Witam,
  bardzo proszę o pomoc. Nurtuje mnie niewiedza o poprawności bądź niepoprawności pewnych dwóch zdań, mianowicie" „Dlaczego warto szkolić się w Naszym Ośrodku(...)” oraz „U Nas zajęcia teoretyczne prowadzone są 3 razy w tygodniu (...)”. Czy zaimek przymiotny nasz piszemy z dużej litery, tak jak w wyżej cytowanym zdaniu?
  Zaimki Wy i Wasz piszemy niekiedy wielką literą, np. w listach, ale nie my i nie nasz. Zasadą polskiej grzeczności jest pomniejszanie znaczenie własnej osoby.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 1.03.2011

  tylko po nazwisku?

  Czy nie jest nietaktem i brakiem językowej grzeczności mówienie o kimś tylko po nazwisku, nawet jeśli byłyby to bardzo znane osoby? Niedawno Wiadomości zaczęły się tak: „Dochodzi do siebie, rusza ręką i robi plany na przyszłość – Kubica ma się lepiej. Samobójstwo czy morderstwo – tajemnica smierci jednego z zabójców Olewnika. Pokażemy też najnowsze zdjęcia z wypadku Kubicy”. Wydaje mi się, że przynajmniej we wstępie powinno się użyć pełnych imion i nazwisk.
  Zgodnie z zasadami grzeczności językowej na początku wypowiedzi (komunikatu) powinno się użyć pełnego imienia i nazwiska – a w wypadku ważnych osób w państwie również nazwy stanowiska – osób, o których mowa. Media jednak kierują się w serwisach informacyjnych innymi zasadami – najważniejsza jest liczba przekazanych informacji. Dlatego każda forma zaoszczędzenia czasu na kolejnego „newsa” jest obecnie do przyjęcia. I pomijanie imion – zarówno w tekstach czytanych, jak i zapisywanych w paskach na dole ekranu telewizora – i na przykład tempo mówienia. Żyjemy szybko, myślimy szybko, szybko mamy też kojarzyć nazwiska z osobami.
  Inaczej jest – proszę zauważyć – w innych audycjach niż serwisy informacyjne. Na przykład w programach publicystycznych dziennikarz na ogół ma czas na „obudowanie” nazwiska imieniem, stanowiskim, stopniem wojskowym, naukowym itp.

  Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

 • 26.11.2010

  wersaliki w adresie listu

  Spotkałem się kiedyś z opinią, że kiedy adresuje się list, należy imię i nazwisko (a być może również wszystkie elementy adresu?) pisać z rozróżnieniem wielkości liter, natomiast pisanie wersalikami jest niegrzeczne. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego?
  Przytoczona przez Pana opinia pochodzi z dawnych, międzywojennych (ale i wcześniejszych) poradników dobrego wychowania. Pisano wówczas, że jedną z zewnętrznych cech listu człowieka dobrze wychowanego jest czytelne pismo. „Należy się starać pisać wyraźnie chociażby przez delikatność, aby odbiorca nie miał kłopotu z odcyfrowywaniem hieroglifów” (M. Vauban, M. Kurcewicz, Zasady i nakazy dobrego wychowania, Warszawa 1930, wyd. 4, rozdz. Korespondencja).
  Obecnie czytelność pisma na kopercie – będącą wyrazem szacunku dla adresata (ale i dla pracowników poczty) – osiąga się przy użyciu komputera, wcześniej maszyny do pisania. Łatwiej czyta się jednak adres, podobnie jak każdy inny tekst, zapisany zróżnicowaną wielkością liter. Wersaliki zaleca się w odręcznym adresowaniu kopert wówczas, gdy charakter pisma nadawcy – a piszemy odręcznie coraz gorzej – przypomina rzeczywiście hieroglify. Sposobu tego nie traktowałabym jednak jako niegrzeczny. Wręcz przeciwnie – jako ułatwiający komunikatywność, która jest cechą grzeczności rozumianej w tym wypadku jako estetyczne formułowanie tekstów przeznaczonych dla naszego partnera komunikacji.

  Małgorzata Marcjanik, prof., UW

 Książki w księgarni internetowej PWN o tematyce pragmatyka

Pragmatyka
Pragmatyka cena juz od 50.90
Honoryfikatywność
Honoryfikatywność cena juz od 38.20
Czwarte królestwo
Czwarte królestwo cena juz od 34.00
Czytanie teatru I
Czytanie teatru I cena juz od 38.20
Język C++. Standard ISO
Język C++. Standard ISO cena juz od 16.90
Tekstologia
Tekstologia cena juz od 38.20
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88