znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 10 z 464 znalezionych

 • 10.06.2014

  tytuł pracy dyplomowej

  Mam problem jaki znak interpunkcyjny (dwukropek czy myślnik) zastosować w tytule mojej pracy dyplomowej. Powinienem napisać: Wybrane alergeny Artemisia vulgaris: analiza lokalizacji subkomórkowej oraz testowanie specyficzności przeciwciał czy Wybrane alergeny Artemisia vulgaris – analiza lokalizacji subkomórkowej oraz testowanie specyficzności przeciwciał?
  Najlepiej użyć kropki i po kropce oczywiście pisać wielką literą. Na stronie tytułowej koniec pierwszej części tytułu powinien zbiegać się z końcem wiersza, a kropkę należy pominąć. Gdyby wybrał Pan dwukropek zamiast kropki, w takiej samej sytucji należałoby go na końcu wiersza pozostawić, a następny wiersz zacząć od małej litery. Rozwiązanie z myślnikiem uważam za najgorsze, choćby dlatego, że będzie kłopot z decyzją, czy myślnik zostawić na końcu wiersza, czy przenieść na początek następnego (z graficznego punktu widzenia i tak źle, i tak niedobrze).

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 6.06.2014

  nazwa a pojęcie

  Czy zdanie „Pojecie «gry językowej» u Wittgensteina...” jest poprawne? Czy wyrażenie gra językowa trzeba umieszczać w cudzysłowie?
  Cudzysłów stosuje się, gdy przedmiotem uwagi jest nazwa, a nie pojęcie. Ujęcie gry językowej w cudzysłów kierowałoby więc uwagę czytelnika na samą nazwę. Jeżeli o to chodzi autorowi, to cudzysłów można zostawić. Należałoby go także zostawić, gdyby gra językowa występowała w mianowniku: „Pojęcie «gra językowa» u Wittgensteina...”. W takim kontekście jak w Pani pytaniu i bez szczególnej intencji, aby nazwę uczynić przedmiotem uwagi, można pominąć cudzysłów wokół gry językowej.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 4.06.2014

  przecinek a dopowiedzenie

  Wśród moich znajomych trwa dyskusja nt. przecinka w zdaniu „Odpoczywam dziś, na łonie natury”. Część osób uważa, że przecinek w tym zdaniu jest dopuszczalny (ja należę do tej grupy), jeśli mamy do czynienia z dopowiedzeniem (zdanie pojawiło się w formie pisemnej, bez kontekstu, więc nie możemy się powołać na różnicę w intonacji w wersji z przecinkiem i bez), natomiast nasi przeciwnicy twierdzą, że przecinek w tym zdaniu jest niedopuszczalny, bez względu na kontekst. Czy mogę prosić o komentarz?
  Można sygnalizować przecinkiem pauzę w wypowiedzi, a jednocześnie hierarchizować jej treść, dając do zrozumienia, że to, co po przecinku, jest uboczne, nie tyle powiedziane, co dopowiedziane, tak jakby było poprzedzone komentarzem metatekstowym w rodzaju nawiasem mówiąc, por.
  Odpoczywam dziś, (nawiasem mówiąc, ) na łonie natury.
  Nie dziwi mnie jednak, że taki przecinek budzi wątpliwości. Zamiast spierać się ze znajomymi może lepiej zastąpić przecinek kropką?

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 29.04.2014

  wołacz i przecinek

  Szanowny Panie Profesorze!
  Interesuje mnie poprawny zapis wyrażenia „Jezu, ufam Tobie”, a konkretniej – jego interpunkcja. Czy po Jezu powinien być przecinek? Napis ten jest często umieszczany na nagrobkach, ale nie znalazłem jeszcze żadnego z przecinkiem.
  Z wyrazami szacunku
  Karol Kacprzak
  Wołacze izolujemy przecinkami, zatem przecinek w przytoczonym przykładzie powinien być, nawet na nagrobku.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 27.04.2014

  przecinek a imiesłowowy równoważnik zdania

  Czy w następującej konstrukcji przecinek przed myjąc jest zasadny: „Sądząc po tym, że dziś 1,5 godziny spędziłam, myjąc okna, pisanie doktoratu weszło w fazę krytyczną”. Wydaje mi się, że nie, ponieważ spędzanie 1,5 godziny oraz mycie okien nie są dwiema odrębnymi czynnościami, które trwają równolegle. Spędzanie czasu polegało bowiem na myciu okna, nie jest zatem czynnością niezależną.
  Pana argumentacja brzmi racjonalnie, niemniej jednak zasady interpunkcji nie przewidują takich wyjątków.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 16.04.2014

  przecinek w wyrażeniach porównawczych

  Czy w tytule płyty Budki Suflera Nic nie boli, tak jak życie przecinek jest prawidłowo postawiony? Wydaje mi się, że powinien stać po tak.
  Ja też tak myślę. Zresztą przecinka mogłoby w tym tytule w ogóle nie być, ponieważ nie ma on formy zdania złożonego.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 25.03.2014

  przecinki wuja Jana

  Czy zdanie: „Mój stryj Jan uznał, że...” oznacza, że mam co najmniej dwóch stryjów, a zdanie: „Mój stryj, Jan, uznał, że...” oznacza, że mam tylko jednego stryja i nosi on imię Jan? Chodzi oczywiście o zastosowanie przecinków.
  Muszę sprawić Panu zawód, ale z żadnego w tych zdań nie wynika, ilu ma Pan stryjów. Z pierwszego wynika, że uznał Pan za stosowne poinformować czytelnika, że Pański stryj ma na imię Jan, z drugiego zaś, że informację tę uznał Pan za godną uwagi, ale uboczną. Podobnie z bajki Brzechwy, której fragment brzmi:
  Moja starsza siostra Bronka
  Zamieniła się w skowronka
  nie można wnioskować, że narrator ma co najmniej dwie starsze siostry.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 23.03.2014

  zawór typu kaczy dziób

  Szanowna Poradnio,
  jak należy napisać: zawór typu kaczy dziób czy zawór typu „kaczy dziób”? Czy jest konieczny tutaj cudzysłów?
  Pozdrawiam serdecznie
  Cudzysłów nie jest konieczny, ale nie jest też błędem.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 17.03.2014

  Wcale że nie

  Czy w zdaniu „Wcale że nie” powinno się umieścić przecinek przed że?
  W standardowej, pisanej polszczyźnie obowiązuje forma „Wcale nie”. Słowo że pojawia się w niej w języku potocznym. Nie jest ono spójnikiem, lecz partykułą, nie wymaga więc przecinka przed sobą.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 10.03.2014

  przecinek po wyliczeniu

  Czy w tego typu zdaniach potrzebny jest przecinek po wyliczeniu? Na przykład: „Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia(,) przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, „Skąd mam wiedzieć, czy nasi partnerzy: Szczepanik, Kawecki, Jodłowski(,) przyjdą na spotkanie?”.
  Przecinki w oznaczonych miejscach nie są potrzebne, więcej – są niepożądane. Nie postawimy przecinka po słowach Następujące kraje w zdaniu „Następujące kraje przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, a w takim razie nie powinniśmy zamknąć nim frazy Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia. To samo dotyczy drugiego przykładu.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88