znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 10 z 459 znalezionych

 • 16.04.2014

  przecinek w wyrażeniach porównawczych

  Czy w tytule płyty Budki Suflera Nic nie boli, tak jak życie przecinek jest prawidłowo postawiony? Wydaje mi się, że powinien stać po tak.
  Ja też tak myślę. Zresztą przecinka mogłoby w tym tytule w ogóle nie być, ponieważ nie ma on formy zdania złożonego.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 25.03.2014

  przecinki wuja Jana

  Czy zdanie: „Mój stryj Jan uznał, że...” oznacza, że mam co najmniej dwóch stryjów, a zdanie: „Mój stryj, Jan, uznał, że...” oznacza, że mam tylko jednego stryja i nosi on imię Jan? Chodzi oczywiście o zastosowanie przecinków.
  Muszę sprawić Panu zawód, ale z żadnego w tych zdań nie wynika, ilu ma Pan stryjów. Z pierwszego wynika, że uznał Pan za stosowne poinformować czytelnika, że Pański stryj ma na imię Jan, z drugiego zaś, że informację tę uznał Pan za godną uwagi, ale uboczną. Podobnie z bajki Brzechwy, której fragment brzmi:
  Moja starsza siostra Bronka
  Zamieniła się w skowronka
  nie można wnioskować, że narrator ma co najmniej dwie starsze siostry.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 23.03.2014

  zawór typu kaczy dziób

  Szanowna Poradnio,
  jak należy napisać: zawór typu kaczy dziób czy zawór typu „kaczy dziób”? Czy jest konieczny tutaj cudzysłów?
  Pozdrawiam serdecznie
  Cudzysłów nie jest konieczny, ale nie jest też błędem.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 17.03.2014

  Wcale że nie

  Czy w zdaniu „Wcale że nie” powinno się umieścić przecinek przed że?
  W standardowej, pisanej polszczyźnie obowiązuje forma „Wcale nie”. Słowo że pojawia się w niej w języku potocznym. Nie jest ono spójnikiem, lecz partykułą, nie wymaga więc przecinka przed sobą.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 10.03.2014

  przecinek po wyliczeniu

  Czy w tego typu zdaniach potrzebny jest przecinek po wyliczeniu? Na przykład: „Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia(,) przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, „Skąd mam wiedzieć, czy nasi partnerzy: Szczepanik, Kawecki, Jodłowski(,) przyjdą na spotkanie?”.
  Przecinki w oznaczonych miejscach nie są potrzebne, więcej – są niepożądane. Nie postawimy przecinka po słowach Następujące kraje w zdaniu „Następujące kraje przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem”, a w takim razie nie powinniśmy zamknąć nim frazy Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia. To samo dotyczy drugiego przykładu.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 9.03.2014

  że mówiąc o nim...

  Czy w zdaniu: „Okazuje się, że, mówiąc np. o nim, mamy na myśli kogoś innego” przecinki są postawione poprawnie?
  Niezupełnie. Imiesłowowy równoważnik zdania wydzielamy obustronnie przecinkami, ale nie po spójniku. Proszę zatem skreślić przecinek po że.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 3.03.2014

  przecinek w konstrukcjach apozycyjnych

  Czy we frazach rzeczownikowych tego typu potrzebne są przecinki: „Prezydent USA Barack Obama powiedział, że...” czy „Prezydent USA, Barack Obama, powiedział, że...”; „Szef Wydziału Specjalnego kpt. A. Malina wydał rozkaz...” czy „Szef Wydziału Specjalnego, kpt. A. Malina, wydał rozkaz...”; „Mój brat Andrzej zmarł w...” czy „Mój brat, Andrzej, zmarł w...”?
  Mówimy tu o frazach rzeczownikowych złożonych z dwóch rzeczowników (być może rozwiniętych o człony podrzędne) pozostających w związku zgody. Jeśli frazy takie są krótkie, nie ma potrzeby dzielić ich przecinkiem, por. lekarz chirurg, miś Puchatek i podobnie mój brat Andrzej, a nawet prezydent USA Barack Obama. Można jednak użyć przecinków, aby wyizolować składniowo drugi składnik, np. „Prezydent, USA Barack Obama, powiedział...” (w mowie będzie im odpowiadać pauza głosowa). Potrzeba użycia przecinków staje się tym większa, im dłuższa jest dana fraza, a zwłaszcza im dłuższy jest jej drugi składnik. W szczególności, gdy jest on konstrukcją współrzędną, przecinki potrzebne są zawsze, por. „Zastępcy szefa sztabu, gen. P. Siudak i gen. A. Nowaczyński, powiedzieli, że...”, a nawet „Moi koledzy, Jacek i Wacek, są...”.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 2.03.2014

  przecinek i ale

  Szanowna Redakcjo,
  czy w zdaniu: „W tym wypadku to nie fabuła, ale przede wszystkim forma filmu zwraca naszą uwagę” powinniśmy stawiać przecinek po słowie filmu?
  Łączę wyrazy szacunku
  Nie widzę potrzeby. Słowa przede wszystkim forma filmu nie tworzą zdania podrzędnego, nie są też elementem pomijalnym ani treściowo drugorzędnym, który można by potraktować jako tzw. wtrącenie.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 22.02.2014

  Nie wiadomo dlaczego

  Czy w zdaniu: „Ponieważ tak się nie dzieje, warto się zastanowić, dlaczego” przed dlaczego powinien być umieszczony przecinek?
  Według WSO PWN nie, por. uwagę 2 do zasady [363], gdzie jako przykład podano m.in.: „Nie dostał kolacji i nie miał pojęcia dlaczego”.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 20.02.2014

  znak zwątpienia

  Czy (?) jest znakiem wątpienia (przypuszczenia) w języku polskim? Znajomy sądzi, że to ~ (tylda). Będę wdzięczny za podpowiedź
  Henryk Pustkowski
  Wątpienie ani przypuszczenie nie ma własnego znaku interpunkcyjnego, zdania wyrażające explicite taki stan umysłu muszą się zadowolić jednym ze znaków opisanych w zasadach interpunkcji. Przykładowe zdanie: „Chyba nie chcecie tu zostać” można zamknąć różnie:
  Chyba nie chcecie tu zostać. [oznajmienie]
  Chyba nie chcecie tu zostać? [niepewność w oczekiwaniu odpowiedzi]
  Chyba nie chcecie tu zostać! [oburzenie]
  Chyba nie chcecie tu zostać... [zawieszenie głosu]
  Wskazówki zapisane w nawiasach kwadratowych są tylko przykładowe, intencje towarzyszące takim wypowiedziom mogą być różne.
  Znak tyldy nie należy do znaków interpunkcyjnych. W tekstach specjalistycznych bywa stosowany przed liczbą dla wskazania, że wyraża ona wielkość przybliżoną. Jest też częsty w słownikach: zastępuje słowo lub część słowa, które w danym kontekście i zgodnie z przyjętymi zasadami są oczywiste i nie wymagają przytoczenia w całości.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88