znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 8 z 8 znalezionych

 • 14.06.2013

  kropka a liczebniki porządkowe

  Dzień dobry.
  Mam pytanie odnoście odmiany liczebników (zapisanych w formie liczb) w tekstach. Poprawna będzie forma zapisu: W tabeli 18. zawarto dane odnośnie bezrobocia czy W tabeli 18 zawarto dane odnośnie bezrobocia? Sprawa dotyczy kropki po liczbie, czy w przypadkach podobnych do powyższego postawienie jej jest błędem?
  Kropka nie jest wymagana, jeśli z kontekstu wynika, że dana liczba reprezentuje liczebnik porządkowy. Co więcej, kropki nie należy stawiać po liczbach odnoszących się do numerów stron, rozdziałów, tomów, woluminów, nawet jeśli odczytuje się je za pomocą liczebników porządkowych, np. „W rozdziale 3 przedstawiono..., zob. s. 39 i 41”. Sądzę, że w tej sytuacji bezpieczniej nie stawiać kropki (nie postawiłbym jej też w Pani przykładzie), inaczej niż czynią niektórzy – moim zdaniem nadgorliwi – redaktorzy.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 20.09.2011

  cyfrowo-słowny zapis liczebnikow i wyrazów pochodnych

  Liczebniki: pięciu, dziesięciu... Czy poprawny jest poniższy zapis liczebników?
  W klasie było 5-u chłopców.
  395-u uczniów startowało w zawodach.
  Zapis cyframi sprzyja przejrzystości tekstu, ułatwia czytanie. Chcę jednak uniknąć błędów.
  Pozdrawiam
  Niestety, łączenie liczb z końcówkami fleksyjnymi nie jest poprawne, choć rzeczywiście często pomogłoby w lekturze tekstu. Można do liczb dopisywać drugie człony wyrazów złożonych, np. 10-krotny lub XX-wieczny.
  W archiwum poradni jest na pewno kilka porad dotyczących tego tematu, w tym jedna o tytule identycznym z tytułem niniejszej porady. Prosimy sprawdzić.

  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

 • 30.04.2010

  XXV lat?

  Szanowni Państwo,
  przygotowuję tekst o medalierstwie zachodniopomorskim i odkryłam pewien sposób stosowania liczebników w inskrypcjach na medalach, moim zdaniem błędny, np.: XXXV lat Polskiego Towarzystwa ..., XX lat Pleciugi, XX-lat Zarządu Portu itp. Liczebniki porządkowe zostały tu użyte zamiast głównych. Czy taki zapis jest dozwolony albo był w latach 70.? Prawidłowo powinno być chyba: 20 lat, 35 lat itp.?
  Dziękuję za pomoc
  Typowe zastosowania liczb rzymskich w polszczyźnie wymienia A. Wolański w Edycji tekstów, PWN, 2008, s. 117–118. We wszystkich podanych tam kontekstach liczbie rzymskiej odpowiada liczebnik porządkowy. Autor nie wspomina jednak o inskrypcjach na murach, pomnikach itp. ani o tekstach medalierskich. Wydaje mi się więc, że zapisów typu XXV lat... nie można odrzucać tylko dlatego, że liczbie rzymskiej odpowiada w nich liczebnik główny. W porównaniu z zapisami typu 25 lat... są one funkcjonalne, stylistycznie nacechowane (archaizujące). Można więc uzasadniać, że w pewnego rodzaju komunikatach są wręcz potrzebne.
  Niepoprawny jest oczywiście zapis z łącznikiem, jak w trzecim Pani przykładzie. Powinno być albo XX lat Zarządu Portu, albo XX-lecie Zarządu Portu, albo oczywiście 20 lat Zarządu Portu.
  W Korpusie Języka Polskiego PWN konstrukcje typu XX lat są bez porównania rzadsze niż 20 lat, ale medalierstwo może stanowić ich enklawę.

  Mirosław Bańko, PWN

 • 25.03.2009

  pisownia liczebników porządkowych

  Czy w jednym tekście (np. recenzji, artykule) należy liczebniki porządkowe pisać albo za pomocą liczb, albo słownie, czy też można je mieszać? Moja znajoma jest zdania, że nie powinno się pisać raz w latach 80., a raz w latach czterdziestych, tylko trzeba wybrać któryś sposób. Ja zaś stosuję różny zapis, a nawet wolę daty zakończone na -dziestych zapisać słownie, a na -dziesiątych liczbowo (o ile, rzecz jasna, nie występują w jednym zdaniu).
  Zasadniczo liczebniki porządkowe zapisuje się w danym tekście w tej samej konwencji co liczebniki główne. Normy edytorskie pozwalają na trojakie rozwiązanie: a) zapis cyfrowy wszystkich liczb od 0 do 999; b) zapis słowny liczb od 0 do 9 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 10 do 999; c) zapis słowny liczb od 0 do 99 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 100 do 999. Ważna jest przy tym konsekwencja. Dotyczy ona także słownego bądź cyfrowego zapisu dekad, mających postać liczebnika porządkowego. A zatem niedopuszczalne jest w obrębie jednego artykułu czy książki stosowanie raz zapisu w latach 80., a innym razem w latach czterdziestych. W tym przypadku należy się słuchać znajomej.

  Adam Wolański

 • 6.03.2009

  apostrof w datach

  Ostatnio spotkałam się z zapisem lata 90' – z apostrofem, a nie z kropką. Czy jest on poprawny? Wydawało mi się, że można to zapisać tylko z kropką. A czy poprawne jest natomiast użycie apostrofu w takim kontekście: Marzec '68?
  Pozdrawiam
  Ania
  Zapis typu lata 90' (z apostrofem zamiast kropki) jest niepoprawny. Liczebniki porządkowe – a liczebnik dziewięćdziesiąty należy do tej kategorii – oznacza się w zapisie cyfrowym kropką (są nieliczne wyjątki od tej reguły). Poprawne jest natomiast użycie apostrofu jako znaku pominiętych cyfr (oznaczających tysiące i setki) w zapisie roku, np. Marzec ’68, Grudzień ’70, Solidarność ’80, Barcelona ’92, lato ’97. Apostrof jest w takich przypadkach znakiem elizji (opuszczenia), charakterystycznym dla obcych ortografii, por. angielskie rock'n'roll (zamiast rock and roll) czy francuskie l'esprit (zamiast le esprit). Być może forma lata 90' jest jakąś ortograficzną kalką – lecz trzeba od razu zastrzec, że nieudaną – pisowni angielskiej, w której niegdyś końcówkę liczby mnogiej dodawano do cyfrowego zapisu dekad po apostrofie, np. in the 1980's, jednakże obecnie apostrof się w takich przypadkach pomija i pisze 1980s.

  Adam Wolański

 • 22.03.2007

  zapis kwot w dokumentach urzędowych

  Witam serdecznie,
  interesuje mnie problem zapisywania kwot w księgowości. Problem się pojawia np., kiedy zapis wygląda tak: kwota: 1526,28 zł. I teraz: jak zapisać tę kwotę słownie? Proszę o pomoc.
  Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
  Izabela Wasielewska
  We wszelkich typach dokumentów sformalizowanych – jak umowy cywilnoprawne, akty notarialne czy dokumenty finansowo-księgowe – po kwocie pieniężnej zapisanej cyframi podaje się jej zapis słowny. Służy to przede wszystkim temu, by utrudnić sfałszowanie takiego dokumentu, łatwiej jest bowiem „przerobić” zsyntetyzowany zapis cyfrowy niż słowny. Liczebniki tworzy się i zapisuje tak jak w innych typach tekstów, np. 526,28 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć złotych, dwadzieścia osiem groszy). Komputerowe zapisy numeryczne typu: pięć*dwa*sześć*złoty*dwa*osiem*grosz nie są godne polecenia. Jedyne dwa wyjątki różnią sformalizowany zapis liczebników od zwykłego. Po pierwsze – „pojedyncze” tysiące, miliony itd. zawsze należy poprzedzić w zapisie sformalizowanym liczebnikiem jeden, np. 1526,28 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia sześć złotych, dwadzieścia osiem groszy), a po drugie – kwoty np. 2500,00 zł nie zapiszemy słownie: dwa i pół tysiąca złotych, lecz dwa tysiące pięćset złotych.

  Adam Wolański

 • 20.09.2005

  słowny zapis liczebników

  Witam!
  Czy na blankiecie przekazu pocztowego w polu „kwota słownie” powinno się pisać wszystkie liczebniki łącznie czy osobno? Np. 1052złjeden tysiąc pięćdziesiąt dwa złote czy jedentysiącpięćdziesiątdwa złote?
  Wielowyrazowe liczebniki zapisujemy zawsze z odstępami, np. dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote. Z odstępem powinniśmy też zapisać skrót po liczbie, np. 1052 zł.

  Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

 • 7.03.2003

  liczebniki porządkowe

  Dzień dobry,
  Zwracam sie z krótkim pytaniem: czy po cyfrach i liczbach porządkowych należy postawić kropkę? Przykład: 25. lutego 2003 r.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Sławek Mazurek
  Po liczbach arabskich oznaczających liczebnik porządkowy należy umieszczać kropkę, jeśli jej brak mógłby być przyczyną dwuznaczności. Gdy takie niebezpieczeństwo nie zachodzi, kropka nie jest konieczna. Co więcej, w przytoczonym przykładzie (i w ogóle w datach) jest niepożądana. Zgodnie z powszechnym zwyczajem pisze się po prostu: 25 lutego 2003 r.

  Mirosław Bańko

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88