znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 1 z 1 znalezionych

  • 18.06.2008

    Awdańcy czy Awdańcowie?

    Dlaczego rzeczownik określający ród (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3872736) ma postać Awdańcy, a nie Awdańcowie (jak Gryfowie, Fuggerowie, Welfowie, Zarębowie)? Przywołana wyżej encyklopedia podaje też hasła Gwizjusze, Kondeusze, Łodzie, Nałęcze, Odrowąże... Czy nazwy tych rodów z końcówką ‑owie są dopuszczalnym wariantem, czy błędem?
    Forma Awdańcy, podobnie jak np. Nałęcze, Odrowąże, jest archaiczna, a właściwa może być tylko w odniesieniu do nazwy rodowej. Dzięki temu zyskujemy rozróżnienie: Nałęcze ‘dawny ród’ – Nałęczowie ‘rodzina’. Dziś można użyć form Awdańcowie, Nałęczowie, Odrowążowie, ale tylko wtedy, gdy są nazwiskami. Formy takie jak Gwizjusze, Kondeusze, bedące spolszczonymi formami nazw rodowych, mają prawie wyłącznie końcówkę ‑e, nie ‑owie.

    Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88