znajdź słowa:  w kategorii:  jak szukać? nazapki

Lista odpowiedzi

RSS - poradnia Zasubskrybuj nowości przez RSS (co to jest?)

wpisy 1 - 1 z 1 znalezionych

 • 2.12.2002

  klasztor, kościół itp.

  Chciałabym wrócić do sprawy pisowni nazw zakonów, poruszonej przy omawianiu połączenia kościół Dominikanów. Nie do końca jest dla mnie jasne rozróżnienie pomiędzy – jak to Państwo określili – zakonem jako wspólnotą a zakonem jako instytucją i wynikającą z tego różnicą w pisowni. Rozumiem, że małą literą należy zapisać – jak określono w słowniku ortograficznym – nazwy członków bractw, zgromadzeń zakonnych, np. jezuita. Wtedy liczba mnoga – jezuici, byłby to właśnie zakon jako grupa ludzi, wspólnota. Ale w jakim wypadku użyć słowa: Jezuici (jako instytucja), pisanego dużą literą? Jak rozróżnić, kiedy jest mowa o wspólnocie, a kiedy o instytucji? Czy na przykład na tablicy zawieszonej w przedsionku kościoła, informujacej w uproszczony sposób o tym, że kościół należy należy do określonego zgromadzenia, należy napisać:
  kościół św. Andrzeja Boboli
  jezuici (czy Jezuici?)
  I czy klasztor dominikanów w każdym wypadku będzie oznaczał wspólnotę mieszkających tam ludzi, czy może też oznaczać budynek należący do zakonu (jako instytucji) i wtedy należy zapisać go jako klasztor Dominikanów?
  Sprawa pisowni nazw zakonów okazała się skomplikowanym zagadnieniem, rozstrzyganym przez słowniki PWN-owskie chyba w nie dość oczywisty sposób. Dlatego w swoim poprzednim liście zaproponowałam praktyczne rozróżnienie między dwoma znaczeniami wyrazu zakon: wspólnotą ludzi i instytucją. Takie semantyczne niuanse nie są niczym nowym w polskiej ortografii. Przykładem tego niech będzie choćby pisownia wyrazu kościół/Kościół w zależności od znaczenia.
  O tym, kiedy jest mowa o wspólnocie zakonnej (pisanej małą literą), a kiedy o instytucji (pisanej dużą literą), decyduje często kontekst. Kilka typowych kontekstów, wskazujących na zakon jako wspólnotę to: wstąpić do bernardynów, znaleźć pociechę u dominikanów, mieć brata w klasztorze benedyktynów. Nie znaczy to, że nie mogą się trafić konteksty dwuznaczne czy nietypowe, w których każdy z dwóch rodzajów pisowni będzie tak samo uprawniony.
  Nazwa zakonu jako instytucji spełnia moim zdaniem kryterium nazwy własnej i może się pojawiać tam, gdzie równie dobrze można by wstawić pełną, urzędową nazwę danego zgromadzenia. Tak więc na proponowanej przez Panią tablicy w przedsionku kościoła napisałabym:
  kościół św. Andrzeja Boboli
  Jezuici
  Jezuici jako instytucja, do której należy kościół, nie są tu dla mnie określeniem zakonu, ale (fakt, że uproszczoną i spolszczoną) nazwą własną zgromadzenia, którego pełna nazwa łacińska na tablicy nie występuje.

  Katarzyna Sobolewska, PWN

 Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88